[ColorMedia] Phim 2D animation Tây Bắc

Phim 2D animation Tây Bắc là một sản phẩm phim 2D do các Chuyên viên Hậu kỳ của ColorMedia thực hiện.  Dự án đưa ra bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp với những hình ảnh, nhân vật chuyển động 2D sống động.

Bài viết khác

VFX (Kỹ xảo) trong TVC - phim quảng cáo Nhôm Việt Dũng
VFX (Kỹ xảo) trong TVC - phim quảng cáo Nhôm Việt Dũng
Phim Infographic giới thiệu sản phẩm công nghệ hỗ trợ Tín dụng vi mô CoreB - CanalCircle
Phim Infographic giới thiệu sản phẩm công nghệ hỗ trợ Tín dụng vi mô CoreB - CanalCircle
[3D Lumion] Hà nội những năm 90s | Call: 0974 511 511
[3D Lumion] Hà nội những năm 90s | Call: 0974 511 511
Phim 3D Cấu tạo máy lọc nước RO Sunhouse
Phim 3D Cấu tạo máy lọc nước RO Sunhouse